top of page

OVER ONS

 

Bram Bus Ruimtelijke Vormgeving is een jong en dynamisch bedrijf waarvoor de opdrachtgever centraal staat. Het team werkt samen met vaste partners waardoor we voor u het volledige bouwproces kunnen vormgeven, van initiatief tot en met de uitvoering. Voor ieder project wordt een team samengesteld dat is afgestemd op de omvang en typering van de opdracht. Hierdoor zijn wij flexibel en in staat tegen zeer scherpe tarieven kwaliteit te leveren.

Het ontwerp wordt samen met opdrachtgevers ontwikkeld, door op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te staan tijdens het proces. Zo kunnen wij opdrachtgevers goed adviseren en krijgen wij de benodigde input.

Wij streven naar een hoge architectonische kwaliteit waarbij ruimtelijke relaties, zichtlijnen en een  duidelijke vormentaal centraal staan. De plannen worden door het team vanaf het begin getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Naarmate het project vordert en technisch wordt uitgewerkt, blijven we dit toetsen aan het concept dat ten grondslag ligt aan het ontwerp.

IMG_2946.JPG

WAAROM KIEST U VOOR ONS?

 

"WE DOEN WAT EEN OPDRACHTGEVER VRAAGT,

MAAR NIET WAT DEZE VERWACHT"

 

Wij werken met veel plezier aan de plannen, dat leidt ertoe dat ieder plan uniek is, en specifiek is afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Ieder plan ontstaat met veel inbreng van de opdrachtgever.

Concepten zoals levensloopbestendigheid, combinaties van wonen en werken, meervoudig ruimtegebruik kunnen hier onderdeel van zijn.

De ontwerpen worden integraal uitgewerkt; Een plan waarin ontwerp, constructie, energiezuinigheid, duurzaam materiaalgebruik en installaties in balans zijn. Door met het team te overleggen wordt vroeg in het ontwerpproces getoetst of deze aspecten in balans zijn. De EPC berekeningen en EPG berekeningen worden allemaal door ons zelf gemaakt.

IMG_3152.JPG

AANPAK

 

"WAT WE DOEN, DOEN WE ÉCHT GOED, DAT BETEKENT DAT WE KEUZES MOETEN MAKEN, MAAR DAAR STAAN WE WEL ACHTER"

 

Ieder project begint met een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Naast een kennismaking krijgen wij een indruk van u wensen, budget en locatie. Op basis daarvan maken wij een offerte per fase van het proces; van voorlopig ontwerp tot uitvoering. Zo is bij aanvang duidelijk welke kosten er met de planuitwerking gemoeid zijn.

 

Het voorlopig ontwerp wordt, zo nodig in varianten, gepresenteerd in schetsvorm. Door het uitwerken van varianten worden verschillende mogelijkheden inzichtelijk gemaakt en worden.

Wanneer het ontwerp ruimtelijk complex is maken wij een 3d model om het voor de opdrachtgever te verduidelijken hoe het eruit gaat zien. Zo is het mogelijk om een definitief ontwerp te ontwikkelen dat we vervolgens uitwerken tot een bestektekening voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Voor het aanvragen van offertes wordt een afwerkstaat opgesteld waarin alle materialen en producten per toepassing worden omschreven.

Voor de uitvoering worden de bestektekeningen verder uitgewerkt tot werktekeningen. Dit zijn tevens de contractstukken voor de aannemer. Tijdens de bouw is er de mogelijk u te ondersteunen bij de afstemming met de aannemer. Wij controleren dan tevens ter plaatse of alles wordt uitgevoerd zoals dat is vastgelegd.

1882.jpg

EIGENAAR|ARCHITECT

BRAM BUS
bottom of page